Mikroorganizmy w rewitalizacji środowiska cz. II

 

Praktyczne zastosowanie mikroorganizmów

Świat XXI wieku coraz częściej szuka rozwiązań i dąży do przywracania ładu i harmonii w naturalnym środowisku.

Efektywne mikroorganizmy w praktyce

Jednym z efektów tych poszukiwań jest preparat EM-FarmingTM wyselekcjonowany z ponad 80 różnych szczepów mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych powszechnie występujących w środowisku, wyselekcjonowanych i skomponowanych przez Amerykanina Matthiew Wood'a, wychowanka profesora TERUO HIGA.

EM-FarmingTM uzdrawia środowisko biologiczne, przyczyniając się do podnoszenia zdrowotności gleby, a tym samym roślin, zwierząt i ludzi. Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2052/2006. Jest w pełni bezpieczny dla wszystkich form życia. Preparat EM-FarmingTM poprawia jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych występujących na Ziemi.

jest tak dobrany, że jako kompozycja mikroorganizmów spełnia ściśle określoną rolę. Szczepy mikroorganizmów wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają w działaniu. Są naturalną, żywą substancją niemodyfikowaną genetycznie, całkowicie przyjazną zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin.

Działanie EM-FarmingTM:

 • uzdrawia środowisko, przyczyniając się do podnoszenia zdrowotności gleby, a tym samym roślin, zwierząt i człowieka,
 • sprzyja zwiększaniu plonów i podnoszeniu ich jakości biologicznej,
 • likwiduje odory,
 • higienizuje i stabilizuje ścieki,
 • przerabia odpady organiczne w kompost,
 • oczyszcza wodę i powietrze,
 • wypiera gnicie i hamuje, bądź blokuje rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EM-Farming

Rolnictwo

 • regeneracja gleby
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • przemysł rolno - spożywczy
 • przechowalnictwo

Środowisko

 • rewitalizacja wody
 • oczyszczanie akwenów i cieków wodnych
 • oczyszczanie powietrza
 • zapobieganie zjawiskom epidemiologicznym po powodziach, podtopieniach, zatruciu gleby.

Gospodarka komunalna

 • Oczyszczalnie
 • Wysypiska śmieci
 • Kompostownie
 • Ujęcia wody i wodociągi
 • Trakcje ściekowe
 • Zieleń miejska

Gospodarstwo domowe

 • Dom
 • Ogród przydomowy
 • Warzywniak
 • Szambo i oczyszczalnia przydomowa

Budownictwo

 • pleśnie i grzyby w piwnicach i konstrukcjach budynku,
 • kleje i zaprawy murarskie.

Medycyna

 • sterylizacja i higienizacja,
 • wypieranie wolnych rodnikówEM-FarmingTM może znacząco podnieść standard życia zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom. Powszechne jego stosowanie sprawi, że środowisko naturalne stanie się dla nas przyjaznym miejscem, umożliwi: produkcję zdrowej, wysokiej jakości żywności, zmniejszenie nadmiernej obecności wolnych rodników, likwidację problem emisji odorów, zagospodarowywaniu ścieków i odpadów organicznych. Jest tani, prosty do wdrożenia i wysoce skuteczny, a efekty jego użycia łatwe do ocenienia, widoczne i wyczuwalne przez każdą osobę.

Korzyści ze stosowania EM-FarmingTM w produkcji roślinnej

 • wzrost zawartości próchnicy,
 • przeciw działanie degeneracji gleby,
 • odtwarzanie mechanizmów obronnych, typowych dla danego rodzaju gleby,
 • oczyszczanie ze szkodliwych substancji i patogenów,
 • ograniczenie nawożenia nawozami sztucznymi i stosowania chemicznych środków ochrony roślin,
 • lepsze, równe i szybkie kiełkowanie,
 • poprawa siły wzrostu roślin i ich wigoru,
 • poprawa jakości ziemiopłodów (plonów) i walorów przechowalniczych,
 • lepsze zawiązywanie, wypełnione grona, wyrównane owoce,
 • poprawa walorów smakowych i wyglądu,
 • udostępnianie trudno przyswajalnych dla roślin związków mineralnych.

W przechowalnictwie

EM-Farming zwiększa odporność gromadzonych plonów na choroby przechowalnicze, likwidują pleśnie (mykoplazmy). Ułatwiają magazynowanie nie w pełni wysuszonego ziarna.

W produkcji zwierzęcej

 • neutralizacja uciążliwych zapachów w budynkach inwentarskich,
 • poprawa jakości powietrza na fermach i w najbliższym sąsiedztwie,
 • poprawa ogólnego stanu zdrowia i wyglądu stada,
 • lepsze wykorzystanie paszy,
 • łagodny przebieg ewentualnych zatruć,
 • wyeliminowanie kolibakteriozy.
 • likwidacja grzybic i innych chorób skóry,
 • ułatwienie gojenia otarć, pęknięć, zranień,
 • ograniczenie ilości komórek somatycznych,
 • spadek liczby upadków,
 • zmniejszenie wydatków na ogrzewanie kurników,
 • higienizacja pomieszczeń i osprzętu,
 • przetwarzanie na drodze fermentacji obornika, gnojówki i gnojowicy w cenne wysokowartościowe nawozy.

Przefermentowana z EM-FarmingTM gnojowica nie jest uciążliwa dla środowiska. Proces utleniania amoniaku jest zablokowany, a związany azot wzbogaca ją. Fermentacja obornika odbywa się w niskiej temperaturze, przez co pryzma obornika nie zagrzewa się. Nie wymaga napowietrzania. Amoniak nie ulatnia się do atmosfery a azot zostaje związany i wbudowany w fermentowany materiał. Azot z odcieków również związany nie przedostaje się do wód gruntowych. Obornik zostaje przetworzony w ciągu 2-3 miesięcy w wysokowartościowy nawóz bezpieczny dla środowiska. Przefermentowany obornik uzdrawia i użyźnia glebę. Jest doskonałym źródłem próchnicy. Nie jest uciążliwy dla otoczenia.

EM-FarmingTM wprowadzony do wody przywraca jej właściwości i strukturę. Ożywia wodę. Skutecznie ją oczyszcza rozkładając materię organiczną. Hamuje procesy eutrofizacji, glonowania, zakwitania wody.

EM-FarmingTM są gwarantem uzdrowienia środowiska po powodziach, podtopieniach, i pożarach czy też w przypadku zatrucia gleby.

EM-FarmingTM W GOSPODARCE KOMUNALNEJ.

Oczyszczalnie ścieków

 • neutralizacja uciążliwych zapachów szczególnie w gospodarce osadowej,
 • higienizacja i stabilizacja osadów z wycofaniem wapna,
 • poprawa procesu fermentacji w komorach fermentacyjnych.

Trakcje kanalizacyjne

 • udrażnianie i regeneracja,
 • wstępne oczyszczanie
 • wypieranie zagniwania.

Kompostownie

 • kompostowanie poprzez proces fermentacji bez napowietrzania pryzm,
 • likwidacja odorów,
 • ograniczenie nakładów inwestycyjnych.

Wysypiska śmieci

 • likwidacja odorów,
 • wypieranie patogenów chorobotwórczych,
 • poprawa czystości powietrza wokół wysypisk,
 • przerabianie materii organicznej,
 • wypieranie zagniwania.

Ujęcia wodne i wodociągi

 • poprawa jakości i czystości wody,
 • ożywianie wody - przywracanie właściwej struktury,
 • wypieranie patogennych mikroorganizmów,
 • zapobieganie procesom rdzewienia.

Zieleń miejska

 • poprawa struktury gleby a przez to zdecydowana poprawa wyglądu, witalności, koloru trawników, klombów, krzewów i drzew,
 • wzrost odporności na choroby, szkodniki, suszę,
 • regeneracja zieleni po podtopieniach, przymrozkach, gradobiciach,
 • regeneracja zieleni po masowych imprezach,
 • łatwe przekompostowanie wszelkich odpadów w próchnicę.

EM-FarmingTM W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

 • oczyszczalnia przydomowa. EM-Farming jest bardzo skutecznym złożem mikrobiologicznym. Zastosowanie EM-Farming pozwala w prosty sposób rozwiązać problem oczyszczania ścieków i umożliwia odstąpić od bardzo drogich inwestycji komunalnych. Ścieki w wyniku przerobienia przez mikroorganizmy przywracają do użytku wodę, bezpieczną dla środowiska, doskonale nadającą się do nawadniania trawników i ogrodów przydomowych.
 • trawniki, ogród przydomowy, warzywniak
 • kuchnia, łazienka są dzisiaj miejscami używania znacznej ilości preparatów chemicznych. Można zastąpić je EM-Farming z pożytkiem dla zdrowia domowników. Wówczas ścieki i odpady organiczne są łatwe do przetworzenia w próchnicę i wodę nadającą się, co najmniej do podlewania roślin.
 • szambo po zastosowaniu EM-FarmingTM przestaje emitować uciążliwe odory. Masa organiczna ulega rozkładowi nie powodując korozji zasiarczania trakcji ściekowej i szamba. Zawartość jest łatwa do wypompowania. Rozłożeniu ulega kamień moczowy odkładający się na ściankach.

EM-FarmingTM W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

 • szybka regeneracja gleby,
 • wysokie i zdrowe plony,
 • najwyższa jakość biologiczna plonów: smak, wygląd, zapach,
 • możliwość uzyskania wysokich
 • kompostowanie bez napowietrzania
 • tworzenie próchnicy w krótkim czasie,
 • niskie koszty,
 • utrzymanie stada w doskonałym zdrowiu i kondycji,
 • likwidacja zagrożeń wystąpienia wielu chorób,
 • neutralizacja odorów i czyste powietrze,
 • ogromna skuteczność w ogrodzie przydomowym, przydatność w domu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym,
 • prostota stosowania EM-FarmingTM.ProBiotics Polska jest inicjatorem ogólnopolskiego projektu EKOPOLSKA skupiającego gospodarstwa ekologiczne, które łączy idea gospodarowania z poszanowaniem praw natury, korzystająca z prostych naturalnych wzorców, z których wyrasta EM-FarmingTM. Projekt jest realizowany w oparciu o zasadę powielania, duplikacji modelowych gospodarstw ekologicznych. EKOPOLSKA jest wyjątkową szansą dla małych i średnich gospodarstw, aby były one rentowne i dawały satysfakcję właścicielom.


Użycie EM-Farming i powszechne ich wdrożenie w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym daje możliwość Polsce, aby stała się głównym producentem zdrowej żywności nie tylko w Europie.

EM-FarmingTM jest:

 • w pełni bezpieczny dla życia ludzi i przyjaznej mu flory i fauny
 • kompozycja żywych mikro-organizmów.

Nie wolno łączyć ich w zabiegach z żadnymi środkami chemicznymi

Źródło: http://www.probiotics.pl